Videon editointi IKILOMALLA matkablogi

9 askelta matkavideon tekemiseen, 9 steps to make a travel video

Tätä et takuulla tiennyt matkavideoistamme

Kerromme teille kolme salaisuutta, joita ette takuulla tienneet matkavideoistamme:

 1. Olemme kuvanneet ensimmäiset matkavideomme pelkällä kännykällä.
 2. Olemme nauhoittaneet kaikki videoilla puhutut kohtaukset untuvapeiton alla sängyssä.
 3. Olemme editoineet kaikki videot reissun päällä, yhden kannettavan tietokoneen voimin.
You definitely didn’t know this about our travel videos

We’re gonna tell you three secrets that you definitely didn’t know about our travel videos:

 1. We have filmed our first travel videos with just a mobile phone.
 2. We have recorded all spoken storytelling parts of our videos in bed underneath blankets.
 3. We have edited all our travel videos during our world trip with one laptop.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (43)

Matkavideon tekemiseksi ei siis tarvitse olla videoeditoinnin ammattilainen, vaan alkuun pääsee hyvinkin helposti.

Olemme koonneet 9 askelta kuinka me teemme matkavideoitamme!

Näissä ohjeissa emme mene videoeditoinnin teknisimpiin nippelitietoihin, vaan pyrimme keskittymään helposti hyödynnettäviin yksinkertaisiin vinkkeihin.

Toivottavasti innostut videoiden tekemisestä yhtä paljon mitä mekin olemme innostuneet!

So you don’t need to be a professional video specialist for editing a travel video, it’s actually quite easy to get started.

We have put together 9 steps to show you how we make our travel videos!

In this post we’re not going to unravel the technical details or jargon of video editing, but instead we try to focus on giving simple tips.

We hope that you will find some inspiration from video editing as much as we do!

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (73)

VIDEON EDITOINTI

9 askelta matkavideon tekemiseen

#1 Tarina on kuningas

Videon editointi prosessimme alkaa suunnitelmasta ja käsikirjoituksesta. Uskomme, että mielenkiintoinen tarina on videon tärkein voimavara.

Ennen käsikirjoituksen laatimista pohdimme millaisen tarinan haluamme videolla kertoa ja mietimme videolle sopivaa tyyliä: Olisiko matkavideomme informatiivinen vai pyrimmekö herättämään tunteita?

VIDEO EDITING

9 steps to make a good travel video

#1 Story is the king

Our video editing process begins with a script and a battle plan. We believe that an interesting story is the most important and valuable resource of any video.

Before drafting a script we decide on what kind of story we want to tell in the video and what would be the appropriate style for it: Should it be informative or should we try to stir emotions in viewers?

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (46)

 • Käsikirjoitus:

Useinkaan emme tiedä etukäteen mitä reissupäivän aikana tapahtuu, joten emme kirjoita käsikirjoituksia etukäteen. Kuvaamme aitoja tilanteita ja teemme käsikirjoituksen kuvaamamme materiaalin perusteella juuri ennen editointivaihetta.

Katsomme kaikki reissussa kuvatut videopätkät, luonnostelemme käsikirjoituksen ja erilaiset ideat paperille ja lopuksi kirjoitamme käsikirjoituksen tietokoneella.

Huono puoli tässä järjestyksessä on se, että meitä jää usein jälkikäteen harmittamaan, että miksi emme kuvanneet enemmän joitakin yksittäisiä asioita, jotka olisivat sopineet tarinaan täydellisesti.

Käsikirjoitus kannattaisi siis suunnitella jo ennen kuvausvaihetta, jotta tietäisi millaisia asioita kameralla haluaa tallentaa ja millaisia kuvakulmia olisi hyvä yrittää napata.

 • Script:

Most of the time we haven’t got a clue what will happen during our travels, so we don’t write any scripts in advance. We film real situations during our travels and we write a script just before we start the editing process on the basis of the filmed material.

We watch all of our video clips of a certain topic at hand, draft a script and doodle various ideas on paper and at the end we write the script clean on our computer.

The disadvantage of this order is that we often think afterwards, that why didn’t we film a little more angles and more details of something specific, because those would fit the story perfectly.

Therefore we would suggest having a script planned before shooting any material, just to make sure you film all of the specific footage and interesting angles what your script might need.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (47)

 • Kiinnostava aloitus:

On tärkeää, että videon alku on kiinnostava.

Mitä videolla tapahtuu ensimmäisen kuuden sekunnin aikana?

Yritämme vangita katsojan mielenkiinnon ensimmäisten sekuntien aikana ja koukuttaa hänet katsomaan videota pidemmälle. Kiinnostuksen voi herättää esimerkiksi upeilla maisemilla, yllättävillä tilanteilla tai päräyttävällä musiikilla.

 • Videon lopetus:

Pyrimme suunnittelemaan tarkasti miten video loppuu. Parhaimman tuloksen olemme saaneet silloin, kun lopussa on joku pieni juju tai jos alku ja loppu yhdistyvät lopussa kiinnostavalla tavalla.

 • An interesting start:

It’s important that the beginning of the video is interesting.

What happens during the first six seconds in the video?

We try to capture the viewer’s attention during the first few seconds to get people hooked to watch the video beyond the start. The viewer’s interest can be caught, for example, with a beautiful scenery, with unexpected events or with an epic music.

 • End of the video:

We try to carefully plan how the video ends. We have gotten the best results when there is a small catch at the end or if the beginning and the end are combined in an interesting way.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (49)

#2 Videopätkien kuvaaminen

Mielenkiintoiset ja ovelasti kuvatut videopätkät kruunaavat tarinan. Olemme kokeilleet, harjoitelleet ja oppineet paljon viimeisten 11 kuukauden aikana. Videopätkien kuvaaminen on kivaa puuhaa ja kuvattuja pätkiä on hauskaa katsella jälkikäteen naureskellen.

”Tuollaisia me nyt vaan ollaan.” 😀

Enää emme kiinnitä huomiota omaan ulkonäköömme tai hassulta kuulostaviin ääniimme, vaan on ollut mukava huomata hyväksyvänsä itsensä paremmin.

#2 Shooting video clips

Cleverly caught video clips are the icing on the top of the story. We have tried, practiced and learned a lot during the past 11 months. Filming video clips is a lot of fun for us and afterwards it’s funny to watch and laugh at some of the captured footage.

“That’s who we really are.” 😀

We no longer pay attention to our appearance or how our voices might sound funny. It’s been nice to notice that we accept ourselves better.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (76)

 • Kuvakulmat:

Yritämme kuvata reissuamme mahdollisimman monesta erilaisesta kuvakulmasta. Kiipeämme kukkulalle ja tallennamme maisemia kaukaisesta kuvakulmasta tai taivaalta käsin. Hiivimme niin lähelle kuvattavaa kohdetta kuin pääsemme.

Nappaamme lähikuvaa, josta maut voi melkeinpä maistaa, hajut haistaa ja materiaalien karheuden tuntea. Laskeudumme maan tasolle ja kurkkaamme miltä maisema näyttää ruohikolta käsin.

Vinkkejä erilaisiin kuvakulmiin olemme hakeneet omista lempisarjoistamme.

 • Different angles

We try to film our travels from as many different angles as possible. We climb up hills to film a scenery from a distant or even from the sky. We sneak as close to a subject as we possibly can.

We’ll capture close-ups, where the viewer can almost taste the flavors, smell the aromas and feel the roughness of different materials. We drop to ground level and have a peek what the landscape looks like from an insects perspective.

We have done our homework to gather tips for different viewing angles from our favourite online TV series.

 

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (75)

 • Kuvaustapa:

Emme suosittele skannaamaan maiseman jokaista millimetriä kameraa liikuttaen (kuten me alussa teimme), sillä liikkuvaa kuvaa on vaikea yhdistää toiseen liikkuvaan kuvaan editointivaiheessa.

Useimmiten nappaamme parhaan videopätkän silloin, kun pidämme kameran aivan paikallaan. Kamera kannattaa asettaa kuvaamaan kamerajalan tai jonkun tason päälle, jotta kuvakulma pysyy suorassa ja paikallaan.

 • Videopätkien pituus:

Kuvaamme lyhyitä otoksia tai vaihtoehtoisesti pätkimme pitkiä otoksia lyhyiksi pätkiksi (1-2 sekuntia) editointivaiheessa ja sijoitamme ne useampaan eri kohtaan videolla.

 • Henkilöiden kuvaaminen:

Pyrimme kuvaamaan maisemien lisäksi aina myös itseämme. Kerromme kameralle missä menemme, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joskus haastattelemme paikallista asiantuntijaa. (Nauhoitukset teemme ulkoisella mikrofonilla, jotta ääni on mahdollisimman kirkas ja selkeä.)

Henkilöiden kuvaaminen tekee videoista aidompia ja persoonallisempia, kuin pelkkien maisemien kuvaaminen.

 • Filming method:

We don’t recommend to scan every millimetre of landscapes by moving the camera (as we did at the beginning). The moving image is more difficult to combine with another moving image during the editing stage.

In most cases, we have caught the best video clip while keeping the camera very still. The camera should be set on a tripod or at a steady surface, so that the angle stays as still and straight as possible.

 • Length of video clips:

We film short scenes or alternatively we cut long clips into short clips (1-2 seconds) during our editing process and we arrange these clips into different parts of the video.

 • Filming people:

In addition of filming landscapes we always try to film ourselves. We talk to the camera where we are going, or what will happen next, or sometimes we might even interview some local experts. (We do recordings with an external microphone, so the sound would be as crisp and clear as possible.)

Filming people make videos more real and more personal than just shooting landscapes.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (44)

puu

 • Timelapse:

Olemme harjoitelleet kuvaamaan timelapsea pilvien liikkeistä, auringonlaskujen väriloistoista ja palmupuiden huojumisesta. Näitä pätkiä käytämme videoilla täytemateriaalina, fiilistelynä tai siirtymänä yhdestä aiheesta seuraavaan.

 • Valokuvaaminen:

Yritämme aina ottaa myös valokuvia, sillä videoita ja valokuvia voi helposti yhdistellä keskenään editointivaiheessa. Valokuvia voi liikuttaa ja kuvien päälle voi halutessaan laittaa erilaisia valoefektejä, jotka luovat kuvalle kolmiulotteisuutta.

Esimerkiksi tämä Terracotta armeija video on koottu miltei kokonaan pelkistä valokuvista.

 • Time-lapse:

We have practised filming time-lapses and catch the movements of clouds, colours of sunsets and the swaying of palm trees. These clips we have then been used in our videos as a sort of filler material, or as a mood setter or to move from one topic to another.

 • Photography:

We always try to take some photographs, because videos and photos can easily be combined to each other during editing. Photos can be moved and on top of the images you can choose a variety of lighting effects that give a three-dimensional feeling.

For example, this video about the Terracotta army is assembled almost entirely by still images.

Terrakotta-armeija IKILOMALLA matkablogi Finnish travel blog (4)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (54)

#3 Tarinankerronnan nauhoitus

Puhuttu tarina tekee videosta mielenkiintoisemman ja persoonallisemman.

Jos emme ole reissun päällä kuvanneet riittävästi itseämme kertomassa tarinoita ja tunnelmia, nauhoitamme videolle tarinankerrontaa jälkikäteen käsikirjoituksen mukaan. Tämä on mielestämme vaikein vaihe, koska luontevasti puhuminen on ihan hemmetin vaikeaa. 😀

 • Studio:

Valitsemme äänen nauhoitukselle mahdollisimman hiljaisen paikan.

Meidän ”studiomme” kasataan milloin minkäkin sängyn päälle.

Uskoisitteko, että kaikki meidän videoihin äänitetyt äänet on nauhoitettu tukalan kuumissa oloissa untuvapeittojen ja tyynyjen alla? 😀

#3 Recording  storytelling

The storytelling makes the video more interesting and more personalized.

If we don’t have enough time on the road to film ourselves telling stories, we record the storytelling afterwards according to our script.

We think this is the most difficult step, because speaking naturally is pretty damn difficult. 😀

 • Studio:

We choose as quiet of a place as we possibly can for the voice recording.

Our “recording studio” is always piled on top of a bed.

Would you believe that all of our storytelling voices heard in our videos have been recorded in some of the most uncomfortably hot conditions imaginable, under as much blankets, sleeping bags and pillows as we can get our hands on. 😀

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (74)

 • Mikrofoni:

Äänet kannattaa nauhoittaa ulkoisella mikrofonilla, jotta taustameteli ja häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Meillä on käytössä pieni taskukokoinen mikrofoni, joka riittää hyvin reissailijan tarpeisiin.

 • Äänitys:

Yritämme harjoitella mitä aiomme sanoa ja nauhoitamme vasta sitten kun puhe kulkee luontevasti.

Kiinnitämme huomiota äänenpainoihin ja äänensävyihin. Yritämme puhua suoraan sydämestämme. Hymyilemme kun kerromme jotain iloista, sillä sen kuulee äänestä. Meillä on tästä aiheesta vielä paljon opittavaa.

 • Äänitiedostojen tallennus:

Kun nauhoitukset ovat valmiina, siirrämme äänitiedostot koneellemme omiin kansioihin. Kun tiedostoja on paljon, järjestelmällisyys ja tiedostojen nimeäminen on tärkeää.

 • Äänien parantaminen:

Ääniä voi tarvittaessa parantaa esimerkiksi Adoben maksullisella Audition ohjelmalla (esim. selkeytämme epäselvää ääntä, annamme äänelle uutta tempoa ja poistamme suhinaa tai muita häiriöitä).

 • Microphone:

Recording voices should be done with an external microphone, so all background noises and interferences would be minimized. We have a small pocket-sized microphone, which is quite handy to meet the needs of a traveller.

 • Recording:

We try to practice what we are going to say and record only when our speech sounds natural.

We pay attention to our voices’ sounds and tones. We really do try our best to speak directly from our hearts. We smile when we share something joyful, because it can be heard from the recording. We still have so many things to learn to get better at this.

 • Audio files:

When recordings are ready, we transfer audio files to our computer into specific folders. We have a lot of files, so organizing and naming of files is important.

 • Editing audio:

If necessary, audio can be improved, for example, with Adobe’s Adobe Audition software (We can get rid of most background noises, we can provide a new tempo for a voice and we can remove hiss or other unwanted crap).

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (48)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (72)

#4 Videon editointi

Parhaimmillaan editointivaihe on pelkkää palapelin kasaamista käsikirjoituksen mukaan.

Usein meidän käsikirjoituksemme ei kuitenkaan ole kovinkaan yksityiskohtainen, joten lopullinen tarina muodostuu videopaloja yhteen sovittelemalla.

Kun lopulta onnistumme yhdistämään videokuvat, tarinan ja musiikin onnistuneesti keskenään, iho menee innostuksesta kanalihalle. Se on merkki hyvästä videosta. 😉

#4 Video editing

At best, the editing phase is nothing but a jigsaw puzzle of combining video clips according to a script.

Unfortunately often our script isn’t very detailed, so the story finally forms by fitting the last pieces together.

When we finally do manage to combine the desired videos, story and the perfect music to sync with everything all in one, our skin turns into goose pumps from excitement. That is our final indicator of a good video. 😉

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (41)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (66)

 • Videotiedostojen lajittelu:

Jos videomateriaalia on paljon, aloitamme projektin lajittelemalla videotiedostot omiin alakansioihinsa (esim. rannat, timelapset, ruoka, luonto). Tällä tavalla löydämme haluamamme videopätkät nopeammin editointivaiheessa.

 • Editointiohjelma:

Me editoimme videot Adoben maksullisella Premier Pro ohjelmalla, mutta editointia voi tehdä monilla ilmaisillakin ohjelmilla. Leikkauksen lisäksi ohjelmilla voi mm. parantaa videoklippien värejä ja valotuksia, sekä poistaa tärinää.

 • Leikkaukset:

Leikkaamme videopätkät käsikirjoituksen mukaan, jotta videon tarina etenee loogisesti. Teemme pääasiassa lyhyitä leikkauksia (1-2 sekuntia), jotta katsojan kiinnostus säilyy paremmin.

Yhdistelemme peräkkäin useita erilaisia kuvakulmia samasta tapahtumasta, jotta kokonaiskuvasta tulee mielenkiintoisempi. Käytämme nopeutuksia, hidastuksia, valokuvia ja timelapsea, jotta videosta tulee monipuolisempi. 

 • Hidastukset:

Mitä enemmän frameja kamera kuvaa, sitä enemmän videokuvaa pystyy hidastamaan.

Me kuvaamme useimmiten 60 framea sekunnissa Full HD laadulla, jotta voimme hidastaa videokuvaa 30 frameen sekunnissa säilyttäen saman laadun.

Hidastamme usein videopätkiä elokuvamaiseen tyyliin ja joskus kokeilemme dramaattisista superhidastusta tarinaan tai musiikkiin sopivassa kohdassa.

 • Nopeutukset:

Väillä nopeutamme videopätkiä ja nautimme kuinka liikenneruuhka surisee silmiemme ohitse ja ihastelemme ihmisvilinää kaupungilla.

 • Efektit ja tekstit:

Lisäämme videolle välkettä, valoja, räjähdyksiä tai auringonsäteitä. Kirjoitamme videon alkupäähän tarinan nimen ja teemme muita tarvittavia tekstejä tarkoituksen mukaisiin kohtiin.

Efektejä ja tekstejä lisäämme videoille Adoben maksullisella After Effects ohjelmalla.

 • Videokuvan, äänen ja musiikin synkkaus:

Leikkaamme videokuvan vaihtumaan musiikin tahtiin ja tarinan kerrontaa mukaillen, aina kun mahdollista.

 • Sorting video files:

If we have a lot of video footage, we start our project by sorting our video files according to the content (eg. beaches, time-lapse, food, nature, country). This way, we find the desired video clips what we are looking for, faster at the editing stage.

 • Editing program:

We edit all our videos with Adobe Premier Pro (a paid program), but editing can also be done with many free programs. In addition to cutting video clips you can also improve colours and exposures, as well as eliminate some camera vibration.

 • Cutting:

We cut the video clips according to our script, so that the story progresses logically. We tend to keep our clips short (1-2 seconds), so that we are able to keep the viewer interested.

We mix and match a number of different angles of a same event in a row, so that the overall picture of the scene becomes more interesting. We can speed up a scene, slow time to make it slower, we use photographs and time-lapse, to make a video more interesting.

 • Slow motion:

The more frames the camera image has, the more we are able to slow the video.

We film mostly 60 frames per second in Full HD quality, so that we can slow down the video to 30 frames per second while still maintaining the same quality.

We often slow down video clips to reach a cinematic style and sometimes we even try some dramatically super slow motions at the right point of a story or music.

 • Faster than real time:

We speed up some video clips and enjoy how traffic speeds past our eyes or to admire a crowded city’s nonstop flow of people.

 • Effects and texts:

We add glare, bokeh lights, explosions or cool transitions in our videos.

We add the name of each video in the beginning of the story and we also add some other texts if necessary.

We add effects and most texts to our videos with Adobe’s After Effects software.

 • Video, audio, and music syncing:

We try to cut scenes in a video to change to a new scene, at the same time with the beat of a music and the storytelling, whenever possible.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (40)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (77)

#5 Videon taustamusiikki ja ääniefektit

Lisäämme videoille taustamusiikkia, joka sopii videon tunnelmaan ja tarkoitukseen. Yhdellä videolla voi käyttää useampaakin erilaista musiikkia. (Tämän tajusimme vasta pari viikkoa sitten. 😀 ) Mitään tekijänoikeudella suojattua musiikkia ei saa käyttää ilman lupaa.

 • Ilmainen musiikki:

Lataamme YouTuben äänikirjastosta ilmaista musiikkia. Tarkistamme kappaleen tiedoista pitääkö kappaleen esittäjä mainita videon tiedoissa vai ei (Creative Commons lisenssit).

 • Maksullinen musiikki:

Me olemme käyttäneet maksullisen musiikin hankinnassa Envato Market  ja Epidemic Sound kauppapaikkoja. Musiikintekijä määrittelee kappaleelle hinnan, joka on yleensä 10–20 jenkkidollaria per kappale. Peruslisenssillä musiikkia saa usein käyttää ainoastaan yhdessä lopputuotteessa. Envato Markettiin kannattaa rekisteröityä vaikka ei mitään ostaisikaan, sillä joka kuukausi jäsenet saavat ilmaisia kappaleita ja efektejä. Epidemic Soundissa ensimmäinen kuukausi on ilmainen.

 • Ääniefektit:

Lisäämme videoille ääniefektejä, kuten linnunlaulua, sammakon kurnutusta tai torvien töötötystä, koska tämä luo tarinalle lisää tunnelmaa. Ilmaisia ääniefektejä lataamme YouTuben äänikirjastosta.

Miltä kuulostaa kun oluttölkki aukeaa tai kun puhelin pirahtaa soimaan? Olemme nauhoittaneet efektejä myös itse omassa ”studiossamme”.

#5 Background music and sound effects

We add background music that fits the mood and purpose of the video. A single video can contain several different songs. (We realized this just a couple of weeks ago. 😀 ) You’re not allowed to use copyright-protected music without a permission.

 • Free music:

We upload free music from YouTube’s free music audio library. We check the information of each music if we need to mention the artist on our video’s description or not. (Creative Commons license).

 • Paid music:

We have bought most of our music from Envato Market and Epidemic Sound. Each artist defines the price for their music, which usually varies from 10 to 20 American dollars per song. Standard license for a paid music often allows you to use the music in only one end product. We recommend you to register in Envato Market even if you are not planning to buy anything because all members get free songs and effects every month. Epidemic Sound’s membership is free for the first month.

 • Audio effects:

We add audio effects, such as birds chirping, a frogs “ribbet” or a sound of a honking horn, as this creates more atmosphere to a story. Free sound effects can be uploaded from YouTube’s free Audio Library.

How does it sound when you open a beer can or when the phone rings? We have also recorded some audio effects in our very own “studio”.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (70)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (69)

#6 Videon formaatti ja tallennusmuoto

Kun video on valmis, pakkaamme videon H264 formaattiin ja tallennamme sen mp4. muotoon. Katsomme videon aina huolellisesti läpi, että videolle ei ole jäänyt tyhjiä frameja (mustia aukkoja) ja että kaikki äänet, puheet ja musiikit kuuluvat halutulla voimakkuudella.

#6 Video format

When the video editing is finished, we export it with a H264 video codec and save it into a mp4 file format. We always watch the video carefully when it’s done, just to make sure there aren’t any empty frames (black holes) we didn’t notice when editing, and that all the voices, audios and music’s are on the desired level.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (63)

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (71)

7# Videon kansikuva ja otsikko

Videon kansikuva herättää katsojan kiinnostuksen ja saa katsojan klikkaamaan play-nappulaa.

 • Kansikuva:

Valitsemme kansikuvan, joka kuvailee parhaiten videon sisältöä ja herättää katsojan kiinnostuksen. Meidän kokemuksemme mukaan kansikuvassa näkyvä ihminen toimii pelkkää maisemakuvaa paremmin.

 • Otsikko:

Kirjoitamme kansikuvaan kiinnostusta herättävän tekstin. Kansikuvan tekstin ei välttämättä tarvitse olla sama kuin mikä videon nimi on.

 • Photoshop:

Teemme kansikuvat Adoben Photoshop ohjelmalla, jossa sekä kuvankäsittely että tekstien muokkaus onnistuvat kätevästi.

#7 The cover image and the title

The cover image should catch the viewer’s interest and get the viewer to click on the play button.

 • Cover:

We choose the cover image that describes our video’s content in the best possible way and also catches the viewer’s interest. In our experience, the cover picture with a person in it works better than just a landscape without any person.

 • Title:

We write an eye-catching text on the cover. The cover text doesn’t necessarily need to be exactly the same as the video’s title.

 • Photoshop:

We create our cover images in Adobe’s Photoshop program, because with it we can do both image processing and text editing at the same time.

Incredible India

Trans-Siberian

#8 Lataus someen

Lataamme valmiin videon somekanaviin ja annamme reissailua rakastavien nauttia matkakokemuksistamme.

 • YouTube:

Lataamme kaikki videot YouTube kanavallemme ja käytämme videoiden YouTube linkkejä, kun upotamme videoita tänne nettisivuillemme.

YouTubessa videoihin kannattaa lisätä kortteja ja merkintöjä, joilla kanavan tilaaminen ja seuraavan videon katsominen tehdään katsojalle erittäin helpoksi.

YouTubessa videoihin voi tehdä itse tekstitykset näppärällä tekstitysohjelmalla ja samoja tekstityksiä (.srt muodossa) voi käyttää myös Facebookissa.

 • Facebook:

Lataamme videot myös Facebook sivuillemme, koska Facebook antaa paremman näkyvyyden sinne suoraan ladatuille videoille YouTuben videoihin verrattaessa.

#8 Sharing a video

When the video is ready we upload it to our social media channels and hope that people who love travelling will enjoy our travel stories.

 • YouTube:

We upload all our videos on our YouTube Channel and we use YouTube links when adding our videos in our website.

You should add cards and annotations, in order for people to easily subscribe to your channel and to effortlessly suggest new videos for them to watch.

You can easily make subtitles in YouTube’s subtitle program and you can upload the same subtitles (in .srt format) also on Facebook.

 • Facebook:

We also upload our videos directly on our Facebook page, because Facebook provides better visibility and an auto play function to videos directly downloaded in Facebook, compared to the videos that are shared with a YouTube link.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (39)

#9 Videoeditointiin sopiva tietokone

Editointitarkoitukseen käytettävän tietokoneen pitää olla riittävän suorituskykyinen, jotta editointiohjelmat pyörivät sujuvasti ja kaatuilematta.

 • HP Omen Notebook: Me saimme Hewlett-Packardilta ikilomalle mukaan sponsoroidun HP Omen Notebook kannettavan tietokoneen. Valitsimme juuri tämän kyseisen mallin, koska se vastasi videoeditointiin sopivan tietokoneen kriteerejä erittäin hyvin.
#9 A suitable computer for video editing

The computer used for video editing purposes must meet the minimum technical requirements, in order for all of the editing programs to run smoothly.

 • HP Omen Notebook: We used HP’s Omen Notebook laptop for editing all of our videos which Hewlett-Packard sponsored to us for our world trip. We chose this particular laptop model because the hardware corresponded perfectly to the video editing software’s requirements very well.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (51)

TIETOKONE VIDEON EDITOINTIIN:

 • Rittävästi muistia:

Videoeditointiin sopivassa koneessa on oltava riittävästi muistia (vähintään 8 Gt, mieluummin jopa enemmän), jotta se pystyy sulavasti pyörittämään isojakin videotiedostokokonaisuuksia.

HP Omen Notebookissa muistia on 16 Gt ja siinä on 512 Gt kovalevy.

 • Iso ja laadukas näyttö:

Mitä isompi näyttö, sitä helpompaa ja mukavampaa videoiden editointi on. Reppureissulle asetimme maksiminäytön kooksi 15.6 tuumaa, jotta tietokone mahtuu näppärästi päivärepun sisälle. Pelkässä kotikäytössä isompikin näyttö voisi toimia.

HP Omen Notebookissa on 15,6 tuuman LED-taustavalaistu Full HD näyttö (1920×1080 pikselin resoluutiolla). Tämän enempää pikseleitä videoeditointiin ei tarvitse, ellei tarkoituksenamme olisi editoida esim. 4K videoita. Kosketusnäyttö on huikea lisä tälle kannettavalle tietokoneelle. 

 • Tehokas suoritin ja näytönohjain:

Tämän hetken tehokkain vaihtoehto on i7 prosessori, joka tästä HP Omen Notebookista löytyy. (Intel® Core™ i7-4720HQ ja NVIDIA GeForce GTX 960M 4 Gt GDDR5 näytönohjain)

VINKKI: Jos tietokonetta suositellaan pelikäyttöön, kyseinen kapistus on mitä luultavimmin erittäin toimiva myös videoeditointiin.

Suitable laptop for video editing:

 • Enough memory:

The laptop must have enough memory (at least 8 Gb of internal DDR memory, preferably even more for smooth performance), to make it to run large video projects and software’s.

HP Omen Notebook has 16 Gb of internal memory and a 512 Gb hard drive.

 • A big and high-quality display:

The bigger the screen is, the more convenient and enjoyable the entire video editing experience is going to be. While backpacking, we had set a maximum size for the screen to 15.6 inches, so that our computer can fit into a small backpack. When not traveling we could easily prefer to use a bigger screen.

HP’s Omen notebook is equipped with a 15.6-inch LED-backlit Full HD display (resolution of 1920×1080 pixels). We will not need any more pixels than that, unless we would specialize in 4K video editing. The touch screen is a great and handy feature for this laptop.

 • A powerful processor and graphics card:

At the moment the most effective option for a computer processor is an i7 processor, which this HP Omen Notebook has. (Intel® Core ™ i7-4720HQ and an NVIDIA GeForce GTX 960M 4 Gt GDDR5 graphics card)

TIP: If a laptop is recommended for gaming purposes it will more than likely be also suitable for video editing.

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (56)

Jos innostut kokeilemaan videoeditointia tai jos sinulla tulee mitään kysymyksiä aiheeseen liittyen, vastaamme mielellämme kommenteissa parhaamme mukaan.

Varoitus – tähän harrastukseen saattaa jäädä koukkuun!

<3: Titta ja Thomas

//Kuvaatko sinä videota matkoillasi? Millaisia matkavideoita tykkäät katsella? Mikä tekee videosta katsomisen arvoisen?//

If you do get inspired to try some video editing, or if you have any questions on the subject, we will be happy to answer any comment as best as we can.

Warning – this hobby might get you hooked!

<3: Titta and Thomas

//Do you film videos during your trips? What kind of travel videos you like to watch? What do you think makes a video worth watching?//

HP Omen Notebook_9 askelta matkavideoiden editointiin (1)

*YHTEISTYÖSSÄ

Olemme editoineet kaikki videot HP Omen Notebook kannettavalla tietokoneella, jonka Hewlett-Packard sponsoroi ikilomalle mukaan. Videoiden editointiin tämä tietokone on sopinut erittäin hyvin ja annamme sille isot suositukset!

PS. Katsoitko jo videomme unelmien toteuttamisesta?

*IN COOPERATION

We have edited all our videos with HP’s Omen Notebook laptop, which Hewlett-Packard sponsored us on our world trip. This computer has been perfect for our video editing needs and we definitely recommend it to everyone!

PS. Did you already watch our video about making our dreams come true?

IKILOMALLA?

Ikilomalla on seikkailijapariskunnan reissutarina ja matkablogi. Hyppäsimme pois rottarallista syksyllä 2015 ja lähdimme elämämme suurimmalle matkalle, ikilomalle.

Tervetuloa mukaamme ikilomalle! Seuraa reissuamme Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, Periscopessa, Snapchatissa ja YouTubessa.

IKILOMALLA?

Ikilomalla is a journey of a lifetime hosted by a Finnish couple. We quit our rat race on autumn 2015 and left on the biggest adventure of our lives, IKILOMALLA (“Forever vacation”).

Welcome aboard our IKILOMALLA! Follow our journey on FacebookInstagram, Twitter, Periscope, Snapchat and YouTube.

9 TYKKÄÄ TÄSTÄ | LIKE THIS
Unelmien saavuttaminen tuntuu ihan hemmetin hyvältä, Achieving your dreams feels pretty damn awesome
AFRIKKA - Täällä ollaan! AFRICA - Here we are!
Jaa kavereillesi / Share with friends:
62 Comments
 1. Vitsi miten kattava paketti – KIITOS! Tähän mennessä olen lätkäissyt blogiin tasan yhden, leikkaamattoman kännykamerapätkän, mutta videot kiinnostaa mua formaattina kovasti ja tavallaan houkuttelisi enemmänkin. Mutta sitten kuitenkin ne tuntuu vielä ainakin toistaiseksi olevan niiiin kaukana siitä omasta osaamisalueesta, että enpä tiedä… Mutta ehkä vielä joskus uskallan yrittää, aika näyttää 🙂

  Reply
  1
  • Kiitos Anna kommentistasi! 🙂

   Kannattaa aloittaa lyhyestä projektista, vaikka pienen kännykkävideon leikkaamisesta. 😉 Sen oppii kyllä nopeasti. 😉 Mekin aloitettiin harjoittelu vasta vuosi sitten ja nyt voidaan jo sanoa osaavamme. 🙂

   t. Titta ja Thomas

   Reply
   1
 2. Asian ytimessä olette siinä, että suunnitelmallisuudella pääsee pitkälle ja videoiden alku on TÄRKEÄ! Seuraan lähes olemattoman vähän mitään vlogeja tms. mutta silloin kun jotain katson, niin kyllä sormi menee raksin päälle ensimmäisen 10 sekunnin aikana, jos sisältö on huonoa, tylsää tai muuten lopauttaa mielenkiinnon. Ties mitä helmiä olen tämän takia missannut! 😀

  Reply
  2
  • Omalla kohdalla video menee myös nopeasti kiinni, jos mitään mielenkiintoista tai koukuttavaa ei tapahdu heti alussa… 😀 Itse on vaan jotenkin niin kärsimätön kun erilaista mediaa pursuaa ovista ja ikkunoista. 😀

   Siinä on haaste meille videontekijöille. Saada katsoja kiinnostumaan heti alussa. 🙂

   t. Titta

   Reply
   2
 3. Tykkään teidän videoista kyllä tosi paljon, ja näin media-alaa opiskelleena tuttuja juttuja nämä kaikki – mutta erinomainen vinkki- ja muistilista!

  Aina välillä tosin ihmettelen mistä te löydätte aikaa näiden videoiden vääntämiseen? Kun siis ihan pelkästään kuvaaminen vie ihan hirmuisesti aikaa, samoin materiaalin läpikäynti ja sitten vielä se itse edaaminenkin… Puhumattakaan siitä että kun siellä reissun päällä on, niin siellähän pitää kokeakin vähän kaikkea samaan aikaan.

  Teillä ei myöskään tainnut olla suunnitelmia valmiiksi tehtynä, ja meillä sekin vei ihan hirmuisesti aikaa reissun päällä.

  Paljastakaa salaisuutenne! 😀

  Reply
  3
  • Ihana Gia! <3 😀

   Kiitos huikeesta kommentistasi! Videoiden kuvaaminen sujuu helposti siinä reissun päällä ja matkaa taittaessa. Siihen ei sinänsä aikaa mene erikseen..:)

   Matskut katsotaan yleensä yhden kerran yhdessä läpi ja tehdään muistiinpanoja. Näistä syntyy Titan näpeissä kässäri ja sitten Thomaksen haukan silmä poimii videoista parhaat pätkät näihin palapelikokonaisuuksiin. 😉 Editointiprosessi vie oman aikansa. Se on ajan sijoittamista. Ei mitään salaisuuksia. 😉

   Luultavasti nyt kun matka jatkuu kohti Afrikkaa, niin emme aio näitä pitkiä videoita tehdä samaan tahtiin mitä viime kuukausina olemme tehneet… 🙂 Siellä ei varmaankaan netti ja sähkö riitä näihin juttuihin. 😉

   Meillä ei ole MITÄÄN suunnitelmia valmiiksi. 😀 Lähtö Afrikkaan on neljän päivän päästä ja alettiin just miettiä, että pitäis varmaan alkaa jotain majapaikkoja ainakin ekalle yölle varaamaan. Toisaalta, meillä ei myöskään ole mitään aikatauluja eikä mitään pakollisia suunnitelmia, joten reissun päällä on hyvä suunnitella seuraavia siirtoja omaan hitaaseen tahtiin.

   Titta ja Thomas

   Reply
   3
 4. Tässä on paljon hyödyllisiä juttuja videoiden kuvaamista suunnitteleville 🙂 Katsotaan jos vielä joskus keskityn enemmän videoiden kuvaamiseen, nykyään kuvaan vaan pari lyhyttä pätkää ihan omaksi iloksi.

  Reply
  4
  • Niistä lyhyistä pätkistä ja omaksi iloksi kuvatuista videoista se lähtee. 😉

   t. Titta ja Thomas

   Reply
   4
 5. Mahtavaa päästä näin kulissien taakse – hyödyllisiä vinkkej varmaan meistä kaikille 🙂

  Reply
  5
 6. Tämä oli todella kattava ja selkeä opas jopa tällaiselle, joka ei videoiden toesta ymmärrä mitään. Jos joskus haluaisin kokeilla, niin ehdottomasti palaisin näihin ohjeisiin. Mullekin tuli vähän sama mieleen, kuin Pirkolla edellä, että nämä ohjeet sopisivat myös hyvin valokuvaamiseen. Ehkäpä voisitte jakaa myös omia hyväksi kokemianne matkakuvien kuvausvinkkejä?

  Reply
  6
  • Olisi pitänyt katsoa etusivuanne tarkemmin, siellähän olikin jo postaus aiheesta! Kiitos ja kumarrus, menenpä heti lukemaan valokuvausvinkkejänne 🙂

   Reply
   6
  • Kiitos Jonna!

   Valokuvaukseen voi tosiaan soveltaa varmasti monia näistä ohjeista. 🙂 Kuvakulmia ja kuvattavia kohteita. 🙂 Sekä tarinan kerrontaa, sitähän se valokuvaaminenkin tosiaan on. 🙂

   Titta ja Thomas

   Reply
   6
 7. Tosi hyvä vinkkilista, sillä haaveilen matkavideoiden tekemisestä itsekin. Mulla on työn puolesta Adoben ohjelmapaketti käytössä, mutta videoeditoinnista ei ole kokemusta. Jossain vaiheessa varaan aikaa opettelulle!

  Ja toden totta olette kehittyneet siitä videosta, jonka taustalla oli pitkä pätkä kauheaa mongolialaista musiikkia 😀 Intohimo näkyy teidän tekemisessä ja tulos on mahtava. Mielenkiinnolla odotan, mitä saatte uusilla härveleillänne aikaan.

  Reply
  7
  • Kiitos Mika! 🙂

   Jos Adoben ohjelmapakettikin löytyy jo, niin sitten se on enään ajan sijoittamisesta kiinni! Huippua! 🙂

   Muistamme elävästi yhden kommentin siitä Mongolia videosta, jossa joku naureskeli että lauleskeleeko se Thomas siellä videon taustalla… 😀

   Kiitos ihanan tsemppaavasta kommentistasi! Enää neljä päivää uusiin seikkailuihin ja innolla otetaan uudet härvelit käyttöön! 🙂

   t. Titta

   Reply
   7
 8. Ihana kun jaoitte näitä vinkkejä! Itseasiassa jo viime viikonloppuna istuttiin miehen kanssa alas näitä lueskelemaan. Monta hyvää pointtia, joita ei olisi tullut ajatelleeksi. Ehkä mekin jossain vaiheessa kokeillaan tätä videoiden maailmaa. Olette kyllä kehittyneet paljon ja videot on hienoja!

  Reply
  8
  • Kiitos Maarit! Todella mukava kuulla, että näistä oli teille iloa ja hyötyä! Toivottavasti kokeilette myös videoiden tekoa! Jäämme innolla odottamaan tuotoksianne! 🙂

   Titta ja Thomas

   Reply
   8
 9. Tosi hyvä tietopaketti tämä, johon saatan palata takaisin jos innostun joskus enemmän leikkimään videoiden kanssa. Toistaiseksi ainoat videot joita olen käyttänyt, ovat ihan vain yhdestä tilanteesta otettuja. Tykkään kyllä kovasti hyvistä matkavideoista mutta pahoin pelkään, että itsellä ei riitä aika blogin päivittämiseen sekä videoiden tekemiseen.

  Reply
  9
  • Moikka Paula ja kiitos kommentista!

   Yhdestä tilaanteestakin tulee ihan kiva video. Ja lyhyetkin videot antavat ihan uutta ulottuvuutta ja aitoutta tarinoihin. 🙂 Aikaahan se toki vie, etenkin jos pidempiä editointiurakoita alkaa tekemään. 🙂

   t. Titta ja Thomas

   Reply
   9
 10. Ah, te saatte sen kuulostamaan niin helpolta! Mutta nyt löytyi (teko)syy sille, miksi editointi on mulla tähän asti tökkinnyt – mun Mäkissä on vain 4GB muistia 😉 Ihan vakavasti puhuen, nämä postaukset on kyllä herättäneet taas ajatuksen siitä, että ehkä haluaisinkin kokeilla vloggaamista vielä uudemman kerran. Jospa löytäisin jonkun editointitekniikan, joka ei tuntuisi ihan niin työläältä kuin edellinen yritykseni ja toimisi myös kevyemmällä koneella :).

  Reply
  10
  • Kiitos Liza ihanasta kommentistasi! <3 🙂

   Kokeile aloittaa jollain ihan superlyhyellä videolla yhdistämällä vaikkapa vain muutamia pätkiä toisiinsa. Siten näet pääseekö keveyemmällä koneella alkuun. 😉

   Titta ja Thomas

   Reply
   10
 11. En oikein ymmärrä viedeoiden tekemisestä mitään enkä tiedä, tulenko sellaisia koskaan tekemään – mutta hyviä vinkkejä paljon heille, jotka ovat aloittelemassa videoita. Ja hieno tämä video lopussa. On mahtavaa, että saatte ottaa askeleita kohti uusia unelmia. Vuodessa tosiaan voi kyllä tapahtua paljon.

  Reply
  11
  • Kiitos Mirka kommentistasi! 🙂 Vuodessa ehtii kyllä hirmuisen paljon, etenkin kun ei tarvitse käyttää 40 viikossa toimistolla istumiseen. 😉 Kiva kuulla, että tykkäsit videosta!

   t. Titta ja Thomas

   Reply
   11
 12. Todella hyödyllisiä vinkkejä! Itse en vielä ole harkinnut (saati tehnyt) ensimmäistäkään videota, mutta jos joskus tulee paneuduttua asiaan enemmän, palaan kyllä näihin ohjeisiin 🙂

  Reply
  12
  • Kiitos Laura! Toivottavasti innostut jonain päivänä kokeilemaan videoin tekemistä. 🙂

   t. Thomas ja Titta

   Reply
   12
 13. Videoiden tekemiseen en ole oikein paneutunut, tuntuu ettei ole aikaa kaikkeen ja kun en itse niitä lähes koskaan katso, koska tykkään “äänettömästä” läppäri/puhelinympäristöstä.
  Mutta eivät monet noista vinkeistä huonoja ole valokuvaamiseenkaan, niidenkin ottamisessa olisi optimaalista jos olisi vähän mietittynä tarinaa, olisi kuvia eri kuvakulmista, maisemista yksityiskohtiin ja sopivassa määrin myös ihmisiä.

  Reply
  13
  • Kiitos Pirkko kommentistasi! Eipä tullut ajateltuakaan aiemmin, että samat vinkit sopivat myös valokuvaukseen. Tämä on kyllä ihan totta! 🙂 Usein valokuvia tulee vain räpsittyä ja myöhemmin tarinaa kirjoittaessa tajuaa, että voi kun olisimme ottaneet myös valokuvan tuosta ja tästä ja siitä… 😀 Samat vinkit otettava käyttöön myös äänettömän materiaalin tuottamiseen! 😉

   Titta ja Thomas

   Reply
   13
 14. Tämä on todella hyvä tietopaketti! Itseäni tuo videointi kiinnostaa ihan tosissaan, mutta aika lastenkengissä olen siinä. Ehkä se harjoitus tekee vielä mestarin.

  Reply
  14
  • Kiitos Virpi!

   Me teimme ensimmäisen videomme vuosi sitten. Eli kyllä sitä aika nopeasti oppii, jos vain on intoa harjoitella ja kokeilla. Me olemme tähän mennessä oppineet jokaisesta videosta jotain uutta. Ja aina kun saamme kriittistä palautetta seuraajiltamme, kokeilemme jotain erilaista seuraavalla kerralla. Parasta on ollut huomatakehittyvänsä koko ajan.

   Tsemppiä Virpi harjoitteluun ja editointiin! Odotamme innolla videoitasi!

   Titta ja Thomas

   Reply
   14
 15. Todella hyvä ja kattava vinkkipaketti videon tekoon!

  Opiskeluaikoina harjoittelimme mainosvideoiden tekoa, ja siinä sai todeta sen olevan yllättävän haastavaa puhaa. Ja tosiaan, ne ensimmäiset sekunnit ratkaisee!

  Takuulla harrastus, joka vie mennessään, ja tuo parhaimmillaan elannon!

  Reply
  15
  • Kiitos Mia!

   Kyllä näiden videoklippien parissa tulee tuntikausia istuttua. Haastavaa se toki on (ainakin aluksi), mutta niin hauskaa, että ajankulu vaan katoaa! 🙂

   Toivottavasti harrastuksesta tulee joskus elanto. Se on meidän seuraava unelmamme.

   Titta ja Thomas

   Reply
   15
 16. Olipas tuhti ja selkeä paketti! Kyllä videoiden tekeminen on varmasti kivaa ja olisi sitä kiva itsekin kokeilla, mutta aikaa vievää puuhaa se on. Itsellä on toistaiseksi vasta yksi videopostaus, mutta Norjan reissulla tuli hieman videomatskuakin kerättyä varmuuden vuoksi talteen. Toivottavasti löytäisi jossain vaiheessa sen raon, missä saisi tehtyä videon kasaan. Viimeistään siinä vaiheessa kaivan tämän postauksen uudestaan esiin, sillä tässä oli itselle muutama tosi hyvä juttu, mitä en ennen ole tullut ajatelleeksi! Iso kiitos, jatkakaa samaan malliin 🙂

  Reply
  16
  • Kiitos Rami kommentista!

   Tästä aiheesta olisi voinut kirjoittaa sellaisen hehtaaripostauksen että oksat pois. Vinkkejäja teknisiä nippelitietoja on niin PALJON! Tällä kertaa saatiin onneksi typistettyä tämä tähän, vaikka onhan sitä tässäkin jo asiaa kerrakseen. 😀

   Toivottavasti pääset pian videoeditoinnin äärelle! Sä olet sellainen videopersoona, jolla on sana ja tarina hallussa! Odotamme leffojasi odotamme innolla!

   Titta ja Thomas

   Reply
   16
 17. Tästä saisi varmasti enemmän irti mikäli näköpiirissä olisi matkavideon tuottaminen. Pitääkin pistää nämä ja tulevat vinkit muistiin ja lukea nämä uudelleen jos joskus alkaa rustaamaan matkavideota. Hyvä tietopaketti sille kuka suunnittelee videon tekemistä. Ja juoni, käsikirjoitus, joku punainen lanka tosiaan pitää olla aina olemassa 🙂

  Reply
  17
  • Näin on! 🙂 Meiltä voit kysyä vinkkejä, jos alkaa videoiden tekeminen joskus kiinnostamaan. 😉

   Titta ja Thomas

   Reply
   17
 18. Mahtava tietopaketti, ja pistän linkin talteen vastaisen varalle! Videokuvaus kiinnostaisi ja osallistuinkin kerran yhteen pieneen workshoppiin liittyen Youtube-videoihin. Totesin silloin, että homma olisi helpompi kaverin kanssa kuin yksin, joten en ole vielä saanut mitään aikaiseksi! Harjoittelen oman naaman julkaisua nyt Snapchatin puolella, ja siinäkin oli jo iso kynnys 😀

  Reply
  18
  • Toi snäppi on kyllä hurjan hyvää harjottelua ollut meillekin. 😀 Se on jotenkin niin hyvän mielen some, ettei oo ollenkaan väliä mitä sitä suustaan päästää tai miltä näyttää. 😀 Aito meininki kunniaan! 😀 Siitä se lähtee ja kohta innostut varmaan jo muidenkin videoiden kuvaamisesta! 😉

   Homma on kyllä helpompaa kun on kaveri, joka seikkailuita kuvaa tai kaveri jonka kanssa voi vuorotellen kuvata. Saa nimittäin paljon enemmän ja erilaisia kuvakulmia aikaan! 🙂

   Kiitos kommentistasi Ansku! <3

   Titta ja Thomas

   Reply
   18
 19. Todella hyviä vinkkejä! Erityisesti tuo käsikirjoituksen merkityksen korostaminen: aina on hyvä olla olemassa jonkunlainen käsitys siitä, mitä on tekemässä.

  Minä en ole matkavideoita tehnyt, mutta muuten leikannut hyvinkin paljon. Rohkaisisinkin teitä käyttämään myös hieman pidempiä kuvia. Lyhyillä kuvilla saa toki vauhtia, mutta pidemmät kuvat vievät katsojat tehokkaammin paikkaan ja tunnelmaan. Ja samalla tulee rikkoneeksi rytmiä, mikä aina herättää katsojat ja pitää mielenkiinnon yllä. Samoin tilanneäänen käyttäminen vie tilanteeseen aivan eri tavalla kuin musiikki.

  Mahtavaa, kun jaksatte olla niin ahkeria reissun päällä!

  Reply
  19
  • Todella hyviä vinkkejä! Kiitos Katja! <3

   Juuri tällaisia kommentteja arvostamme isolla sydämellä. Saamme hiukan pohdittavaa, uutta näkökulmaa ja uusia ajatuksia leikkaukseen ja editointiin. Rohkaistumme ehdottomasti kokeilemaan näitä!

   KIITOS!

   Titta ja Thomas

   Reply
   19
 20. Wau, te olette kyllä todella taitavia! Postausta lukiessa tuli mieleen, etten ole aikoihin videoinut kunnolla mitään. Puhelimella joskus jotain pätkiä. Aiemmin tuli raahattua reissuille videokamera, mutta nykyisin otan vain valokuvia tai puhelimella nappaan pienen pätkän jostain mielenkiintoisesta. Eiköhän teidät joku palkkaa näiden videoiden perusteella! Peukut on täällä jo pystyssä 🙂

  Reply
  20
  • Kiitos Merja ihanan rohkaisevasta kommentistasi ja tsempeistäsi! <3

   Mekin muistamme aikoinaan raahanneemme videokameraa matkoillamme, mutta muinaisten matkojen videoklipit ovat hautautuneet aikojen saatossa jonnekin tietokoneiden tai kovalevyjen syövereihin. Tavallaan harmi, sillä olisi nimittäin hauska katsoa niitä videoita jostain 2000 luvun alusta. 😀 😀

   Puhelimella saa itseasiassa kuvattua ihan hyvin perusvideoita ja editoitua niitä. 🙂 Niin mekin teimme ensimmäisten videoiden kanssa. 😉

   Toivottavasti saamme tehdä tulevaisuudessa työtä josta nautimme. Se on iso unelmamme.

   Titta ja Thomas

   Reply
   20
 21. Videot yleensä ärsyttävät minua, koska olen jotenkin vanhanaikainen ja luotan sanan ja valokuvan voimaan. Sitä paitsi, videon toisto tökkii suuremmalla varmuudella kuin teksti ja valokuva. Olen siis ihan lastenkengissä videoiden kanssa ja kun olen kuvannut, pääosaa ovat esittäneet eläimet. https://www.youtube.com/watch?v=8rDlhpzhkHM

  Reply
  21
  • Meillä eläimet toimivat yleensä isossa sivuroolissa. Niitä on kiva kuvata ja ihastella sitten jälkeen päin! 🙂 Ja kaikki rakastavat katsella söpöjä eläimiä! 😀

   Titta ja Thomas

   Reply
   21
 22. Olipa kiva postaus! Minua kiinnostaisi kovasti matkavideoiden tekeminen, mutta en näe sitä ihan lähivuosina mahdolliseksi, kun aikaa ei yksinkertaisesti tuon 1-vuotiaan kanssa ole. Varsinkin, kun aloitan vielä työtkin ensi kuun alusta. Mutta kenties joku päivä vielä pääsen videoiden tekemiseen käsiksi itsekin 🙂

  Reply
  22
  • Moi Teija,

   Voin kuvitella, että aika on tilanteessasi kortilla! Ja tähän projektiin aikaa saa kulumaan kyllä ihan sairaan paljon! 🙂

   Eiköhän sitä aikaa vielä joskus löydy enemmän, sitten se on vaan ajan sijoittamispäätöksistä kiinni. <3

   Titta ja Thomas

   Reply
   22
 23. Kiitos hyvistä vinkeistä!
  Mitä kameraa käytätte kuvaamiseen, tai suosittelisitte? Itsellä on Canonin 600D järkkäri, mutta miettinyt goprota näppärän koon vuoksi..
  Vähän haaveissa olis jonkin näköstä matskua reissusta tuottaa 🙂

  Reply
  23
  • Me ollaan koko eka reissuvuosi käytetty Nikon 1 J5 kameraa, joka on pieni ja näppärä matkakamera sekä erittäin hyvä videoiden kuvaamiseen. Tässä esittely tästä kapistuksesta: https://youtu.be/9RE-iIEd2hI

   Nyt ennen seuraavaa reissuetappia olemme panostaneet uusien kuvausvälineiden hankintaan. Ostimme käytetyn GoPron, jotta pystymme kuvaamaan myös meressä ja kosteissa olosuhteissa. Lisäksi meillä on Drone, jolla kuvaamme ilmasta käsin. Ja sitten meille on tulossa 360 astetta kuvaava videokamera, jolla pystymme taltioimaan virtuaalitodellisuutta. 😉

   Vähemmälläkin pärjäisi, mutta meillä on ihan sairaan iso into kokeilla, harjoitella ja oppia uutta. 🙂

   Titta ja Thomas

   Reply
   23
   • Wow, teillä alkaa olla välineet kunnossa niin että voidaan odottaa tosi makeeta videomatskua 😃

    Reply
    23
    • Thänks! Etenkin nyt kun 360 kamera ollaan korkattu käyttöön, niin päästään ihan uusiin ulottuvuuksiin. 😉 Emme malta odottaa, että pääsemme kuvaamaan sillä Afrikassa! 😀

     t. Titta ja Thomas

     Reply
     23
 24. Moi. Tuli vaan mieleen mikä ei oo ennen ihme ja kumma tullutkaan mieleen: hienoa että teidän videoissa ei ole ollut kovinkaan suuria “rakkauspätkiä” esim halailua, pussailua sillä varmasti joitakin ihmisryhmiä se ärsyttäisi. Hienoa että olette korrekteja. Toivottavasti joku matkatoimisto tai lentoyhtiö ottaisi teidät töihin!

  Reply
  24
  • Kiitos Jessica kommentista! 🙂

   Kyllä meidänkin seikkailuihin mahtuu siirappihetkiä, mutta emme yleensä laita niitä videoille. Emme ainakaan kaiken aikaa. 😀 Hyvä huomio, emme ole ennen sen kummemmin ajatelleet asiaa.

   Olisi kyllä upeaa tehdä töitä matkailun, mainonnan ja luovien työtehtävien parissa. Yksi unelma on juurikin se, että tulevaisuuden työssä haluamme nauttia joka päivä siitä mitä teemme. 🙂

   Titta ja Thomas

   Reply
   24
 25. Kiitos näistä. Tosi hyviä vinkkejä ja mielenkiintoista kuulla millaisia asioita te suositte videoillanne.
  Kuten edellisessä kommentissani mainitsinkin olen itse vasta aloittanut videokokeilut ja tällä hetkellä työkaluina ovat vain iPhone ja MacBook. Jos innostus jatkuu pitempään investoin parempiin välineisiin. 🙂
  Omaa ääntäni tai naamani en ole vielä uskaltanut julkaista, vaan julkaisemani videot ovat vaan kohteen fiilistelyä. Ne löytyvät täältä: https://vimeo.com/helivoyage

  Reply
  25
  • Kiitos Heli kommentistasi!

   Me olemme saaneet monilta palautetta, että meidän aito esiintyminen videoilla tekee niistä juuri persoonallisimpia ja koukuttavat ihmisiä seuraamaan videoitamme ja tarinoitamme enemmän. Aluksi videolle puhuminen ja kameran edessä esiintyminen tuntuivat ihan hemmetin vaikeilta. Oma ulkonäkö ja ääni naurattivat ja olimme tosi kriittisiä editoinnin suhteen. Nyt olemme tottuneet omaan itseemme, eikä kameran edessä tai videoilla esiintyminen enää pelota. Mutta edelleenkin kameralle luontevasti puhuminen on ihan sairaan vaikeaa ja vaatii kyllä vielä roppakaupalla harjoittelua. 😀

   Me lähdemmekin nyt saman tien kurkkaamaan millaisia pätkiä olet tehnyt! 🙂 Tsemppiä videoeditointiin! Reissutarinoita on ihan parasta katsella juuri videon muodossa!

   Titta ja Thomas

   Reply
   25
 26. Taas kerran kiva postaus ja täynnä hyvää asiaa!

  Hauskaa, että haluatte jakaa oppimaanne ja mielestäni painotatte juuri niitä oikeita asioita kuten pohjaduuni, kässäri, kerronta ja tarina kokonaisuutena. Miten se tehdään ja mistä kaikista elementeistä video lopulta muodostuu.

  Omana itsenään esiintymisestä täydet pointsit. Tämä tekee tarinoidenne seuraamisesta todella paljon mielenkiintoisempaa kuin ilman ja pidän muutenkin luovuudestanne kuvakulmiin, leikkaukseen ja erityisesti AE puoleen, mitä matkablogipuolella en muista paljoa nähneeni.

  Keep up the good work! Seuraavaa juttua odotellessa 🙂

  Reply
  26
  • WAU! Huikeaa palautetta, ei voi muuta kuin kiittää ja kumartaa. Tattista Juhana!

   Todella kiva kuulla, että olet tykännyt postauksistamme ja että pidät niitä mielenkiintoisina. Aivan ihana kuulla! Aluksi omana itsenä esiintyminen oli vaikeaa ja kuavsimme hyvin vähän itseämme kameralle puhumassa. Nyt myöhemmin olemme kuitenkin huomanneet, että ne pätkät tekevät videoistamme persoonallisia ja aitoja. Jatkossa pyrimme kuvaamaan niitä paljon enemmän. 🙂

   Tästä videon tekemisaiheesta olisi saanut kirjoitettua oikean kilometrihehtaaripostauksen, niin paljon teknisiä asioita, nippelitietoja ja kokemuksia tähän aiheeseen liittyy. 🙂 Pyrimme kuitenkin pysymään perusasioissa, ettei mene liian tekniseksi. 😉 Ja mekin edelleen opettelemme koko ajan. On hienoa, kun joka videossa opimme jotain uutta.

   Kiitos!

   Titta ja Thomas

   Reply
   26
 27. Moikka! Teille laitoinkin YouTube kanavan kautta kyselyä siitä, mitä vinkkejä teillä olisi aloittelevalle videoiden editoijalle. Erittäin mielenkiintoinen ja informatiivinen postaus. Tykkään!
  Anna
  http://www.lifewithanna.com

  Reply
  27
  • Moi Anna!

   Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua! Kun pääset projektin kimppuun, kysele meiltä ihmeessä lisää jos tarvitset jotain infoa, vinkkejä tai palautetta! Autamme mielellämme niin hyvin kuin osaamme! 🙂

   Titta ja Thomas

   Reply
   27
 28. Olette kyllä onnistuneet hyvin näissä videoissa. Jopa minä, joka en yleensä katso videoita, joudun nämä aina avaamaan. Joten jatkakaa samaan malliin ja jään odottelemaan videoita Afrikan osuudeltanne.

  Reply
  28
  • Huikeaa palautetta, kyllä mieltä lämmittää kulla tuollainen kommentti! Kiitos Sarsa! 😀 Saas nähdä löytyykö Afrikasta nettiä ja sähköä riittävästi videoiden tekemiseen. Aiomme yrittää parhaamme!

   Titta ja Thomas

   Reply
   28
 29. Ooooh! Kiitos T&T miljoonasti tästä oppaasta! Vitsit, mulla olis ihan hirveä hinku alkaa opetella videohommia, mutta Artoa pitää vielä vähän suostutella :). Ja pnhan tässä kyllä aikakin vähän kortilla… Mutta sitten kun ryhdyn, kaivan tämän sairaan hyvän oppaan esille!

  Reply
  29
  • Kiitos Arna! JEIII! Hieno juttu, että olet innostunut videoista! Sano Artolle, että se on sun unelma. 😉 Arto ei voi olla auttamatta ja lähtemättä mukaan videoprojekteihin. 😉 Meistäkin tuntui aluksi oudolta esiintyä videoilla, mutta kyllä tässä reissun päällä on jo tottunut omaan naamaan ja ääneen. 😀 Olisi kiva nähdä teidän videoita! Videoiden tekeminen on loppujen lopuksi yksinkertaista, kunhan on käsikirjoituksen tehnyt ennen editointivaihetta. 😉 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 😀

   Titta ja Thomas

   Reply
   29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *