Mongolialaisesta jurtasta 

What every traveler should know about a Mongolian ger? Mitä jokaisen matkailijan pitäisi tietää Mongolialaisesta jurtasta? 

Jurttamatkailun etikettisäännöt

Jurttiin liittyy paljon perinteitä ja uskomuksia, joista matkailijan on syytä olla tietoinen. Matkustimme kaksi viikkoa ympäri Mongoliaa nukkuen joka yö erilaisissa jurtissa. Olemme nähneet kymmeniä jurttia ja oppineet paikallisia tapoja käytännössä. Jos aiot matkustaa Mongoliaan ja jos suunnittelet vierailevasi tai yöpyväsi jurtassa, lue nämä ohjeet huolellisesti. Tässä postauksessa kerromme kaiken mitä tiedämme Mongolialaisesta jurtasta.

Ger travel etiquette

We travelled 2 weeks around Mongolia while sleeping every night in different gers. We have seen tens of gers and learnt local customs in practise. If you are planning to travel to Mongolia and if you are planning to sleep in a nomadic ger, read these instructions carefully. As a traveller you should be aware that many beliefs and traditions are related to gers.

mongolialaisesta jurtastamongolialaisesta jurtastamongolialaisesta jurtastamongolialaisesta jurtastah80

Mikä on jurtta?

Jurtta on valkoinen ympyränmuotoinen teltta-asunto Mongoliassa. Kaupunkien ulkopuolella kaikki ihmiset asuvat jurtissa. Jurtta on helposti siirrettävissä paikasta toiseen vuoden aikojen mukaan ja karjan laidunpaikkoja seuraten. Jurtan pystyttäminen kestää 30–60 minuuttia ja sen purkaminen kestää 10–20 minuuttia.

Jurtta rakennetaan puisista laudoista, jotka kiinnitetään ja kiristetään paikalleen hevosenhännästä tehdyillä naruilla. Keskellä olevat pylväät pitävät jurtan pystyssä ja ne kuvastavat jurtan vahvuutta. Kaikki puiset osat koristellaan upeilla koristemaalauksilla. Jurtan seinille kiinnitetään lampaanvillaeristeet, jotka huovutetaan talkootyönä yhdessä naapureiden kanssa. Talvella jurtan seinät vuorataan kolmella lampaanvilla kerroksella, jotta sisällä tarkenee asua. Lattialla on muovimattoa ja kankaita.

What is a ger?

A ger is a white circular tent like dwelling in Mongolia. In the outskirts of the cities many live in gers. The ger can be easily moved from one place to another to find pasture lands for the herd depending of the seasons. It takes 30-60 minutes to put up a ger and 10-20 minutes to disassemble it.

The ger is built out of wooden boards that are attached and tightened together with rope made out of horses’ tail hair. Two beams in the center are holding the ger upright and they reflect the ger’s strength. All wooden pieces are decorated with amazing decorative paintings. For the walls of the ger, lamb’s wool is used as insulation, prepared together with voluntary neighbors. During the winter the ger’s walls are covered with three layers of lamb’s wool, to keep everyone inside warm. On the floor there are plastic carpets and fabrics.


h3ger7 ger62524h4 13g2 7

Lämmitys, vesi ja sähkö

Keskellä jurttaa on puulla ja lannalla lämmitettävä kamiina, jossa kokataan perheen ruoat sekä valmistetaan myytäviä maitotuotteita. Kamiina pitää jurtan miellyttävän lämpöisenä.

Perheen emäntä istuu aina kamiinan viereisellä jakkaralla kamiinan luukun puolella, koska siitä on helppo lisätä puita kamiinaan ja valmistaa ruokaa. Kamiinaan ei saa heittää roskia, ei edes paperinenäliinoja! Mongolialaiset uskovat, että tulenjumalat voivat muuten suuttua.

Vettä ja sähköä ei ole. Usein jurtissa on kuitenkin erilaisia autonakkuviritelmiä, joilla kattovalaisin saadaan päälle. Joissakin jurtissa auringonlaskun jälkeen iltaa valaisevat pelkät kynttilät.

Heating, water and electricity

In the center of the ger there is a stove that can be heated with wood and dung, in which all the food of the family and dairy products to be sold is prepared with. The small stove keeps the ger pleasantly warm.

The housewife always sits on a small chair next to the stove on the side of the stove’s hatch, because from there it is easy to add wood into the fire and prepare food. You can’t throw garbage into the stove, not even paper handkerchiefs! Mongolians believe that otherwise the fire gods will be upset.

There is no water nor electricity in a ger. Commonly there are all sorts of tuned car batteries only to light the ger during the night. In some gers the only source of light during the night are candles.


h746
5 4 3

Huonekalut ja nukkuminen

Jurtat ovat hyvin askeettisesti kalustettuja. Pohjoiselle seinustalle on sijoitettu perheen arvotavarat ja kauneimmat koriste-esineet, kuten peilit, uskonnolliset esineet, valokuvat ja joillakin perheillä on jopa televisio. Pohjoinen seinusta on jurtan puhtain alue ja perheen isäntä sekä muut vanhemmat ihmiset istuvat usein siellä. Nuorempien ihmisten kuuluu istua vanhempien vasemmalla puolella.

Itäiselle ja läntiselle seinustalle on sijoitettu pari kapeaa sänkyä, joissa istuskellaan päiväsaikaan ja nukutaan öisin. Lapset nukkuvat lattialla. Yhdessä jurtassa voi nukkua sen koosta riippuen jopa 20 ihmistä.

Turisteja majoittavilla perheillä on erillisiä jurttia vieraita varten eli perhe nukkuu omassa jurtassaan ja vieraat nukkuvat omassa jurtassaan. Kaikissa jurtissa ei ole kamiinaa, mutta silloin kattoluukun saa suljettua ja lämpö pysyy sisällä paremmin. Nukuimme aina villavaatteet päällä ja pipot päässä.

Furniture and sleeping

Gers can be very ascetic when furnished. On the northern wall, there are situated all the family’s valuables and prized possessions, such as mirrors, religious artifacts, photographs and some families even have a small television. The northern part is the cleanest area in the ger and often that’s the place where the man of the house and other elderly people sit. The younger generation are supposed to sit on the left side of the elderly people.

On the East and West walls can be found a few narrow beds, where people can sit around during day time and sleep during the night. Children sleep on the floors. Depending on the size of the ger there can sleep as many as 20 people.

Nomadic families who accommodate tourists, have separate gers for guests, so the family and guests all sleep in their own gers. All gers are not equipped with stoves, the ones with no stoves you can close the opening on the roof so the little warmth will stay inside. We slept with our woolen clothes and beanies each night.

ger2 ger1 12 158 9

Sukupolvelta toiselle

Yksi jurtta maksaa noin 1.5 miljoonaa Mongolian tugruguttia (n. 700 euroa) ilman kalusteita. Usein perheellä on vähintään kaksi jurttaa: toisessa jurtassa asutaan ja toisessa säilytetään lihoja.

Jurtat periytyvät sukupolvelta toiselle. Mongolialaisen perinteen mukaan jurttaa ei saa myydä. Ei edes silloin kun se on huonossa kunnossa. Jurtta pitää kunnostaa ja siitä tulee pitää hyvää huolta.

Kun mies ja nainen menevät naimisiin, miehen suvun vastuulla on antaa tuoreelle avioparille kalustettu jurtta ensiasunnoksi. Usein suku antaa myös pienen lauman karjaeläimiä uudelle perheelle, perheen varakkuudesta riippuen 20–100 eläintä.

Naisen suvun tulee lahjoittaa tuoreelle avioparille puinen koristeellinen arkku, joka sijoitetaan jurtan sisälle kunniapaikalle. Arkun sisällä säilytetään vaatteita ja koruja. Kaiken pitää olla valmiina jo ennen häitä, jotta aviopari voi muuttaa omaan jurttaansa heti häiden jälkeen.

From generation to generation

One unfurnished ger costs about 1.5 Million Mongolian Tugrik (about 700 euros). Most families have at least 2 gers: one ger for living and another for meat and food storage.

Gers are passed down from one generation to the other. According to Mongolian traditions you can’t sell your ger. Not even when it’s in a bad condition. A ger must be fixed and to be taken care of.

When a man and a woman gets married, it’s the responsibility of the husband’s family to give a furnished ger for the first home of newlyweds. The family also often gives a small herd of animals for the new family, about 20-100 animals depending of the wealth of the family.

The responsibility of the wife’s family is to donate to the fresh newlyweds a decorative chest, that will be placed at the prime place within the ger. Clothes and jewellery are stored inside the chest. Everything needs to be ready before the wedding, in order for the newlyweds to move in their very own ger right after the wedding ceremony.

ger10h22h23

8 neuvoa jurtta-vierailua varten

 1. Älä astu jurtan kynnyksen päälle, vaan harppaa sen yli. Varo ettet lyö päätäsi oven karmiin, sillä oviaukko on erittäin matala.
 1. Jos vahingossa kompastut sisään tullessasi kynnykseen ja kaadut lattialle, perhe on luultavasti hyvin iloinen. Mongolialaiset uskovat, että kynnykseen kompastuminen tuo rahaa taloon!
 1. Saapuessasi jurtan sisälle, tervehdi ihmisiä ja odota, että sinulle osoitetaan istumispaikka. Usein vieraiden istumapaikka on itäisellä tai läntisellä seinustalla joko sängyllä, jakkaralla tai lattialla.
 1. Vie pieniä tuliaisia: Aina saapuessamme uuteen jurttaan, tarjosimme perheelle maistiaisiksi suomalaisia karkkeja. Omar toffeet keräsivät suurta suosiota. 🙂
 1. Herkut tulee vastaanottaa aina oikealla kädellä (tai molemmilla käsillä siten, että oikea käsi on vasemman käden päällä). Vasemmalla kädellä ojentaminen tai vastaanottaminen on epäkohteliasta. Meille tarjottiin usein lehmän-, yakin- tai kamelinmaitoteetä pienistä posliinikulhoista sekä joskus itseleivottuja keksejä, pannukakkua ja juustoa. NAM!
 1. Jurtan sisällä ollessasi älä koskaan kierrä jurtan ympäri. Poistu aina samaa reittiä mistä saavuitkin.
 1. Älä kävele keskipylväiden välistä.
 1. Jos kompastut kynnykseen jurtasta lähtiessäsi, tilanne on päinvastainen kun saapuessasi. Sinun on tultava äkkiä takaisin sisälle ja laitettava pari puuta kamiinaan, jotta perheelle ei koidu kompastumisesi johdosta huonoa onnea.
8 tips when visiting a ger

1. Don’t step on the threshold when entering a ger, step over it. Mind your head not to bang it on the door frame, because of the extremely low doorway.

2. If you accidentally trip on the threshold while entering and you fall on the ground, the family will most likely be very happy. Mongolians believe that it will bring wealth to the family!

3. When entering a ger, greet the people and wait for someone to show you a place to sit down. Guests are often placed near the East or West wall on the bed, chair or the floor.

4. Bring small souvenirs: Always when arriving at a new ger, we offered the family Finnish candy. Omar toffee were very popular 🙂

5. Treats should always be received with your right hand (or with both hands, in a way that the right hand is on top of the left). Offering and receiving with your left hand is impolite. We were often offered cow’s-, yak’s- or camel’s milk tea in small porcelain bowls and handmade cookies, pancakes and cheese. YUMMIE!

6. Never walk around a ger while inside. Always leave the same way you came in.

7. Don’t walk through the two beams in the middle of the ger.

8. If you trip on the threshold while exiting a ger, the situation is the opposite than the entering. You must quickly come back in and put a few pieces of wood into the stove so that the family won’t receive any bad luck from your actions.


ger9ger5ger82021 19 18

Toivottavasti näistä ohjeista on hyötyä ja vältät pahimmat etikettivirheet jurttaan saapuessasi. Meillä ei ollut näistä säännöistä aavistustakaan! Poltimme ties kuinka paljon paperiroskia kamiinassa ennen kuin kuulimme tarinan tulenjumalista. Ties vaikka hevosonnettomuudet olisivat olleet vihastuneiden tulenjumalien kostoiskuja…

-Titta & Thomas

We hope these tips will be useful to you and you will avoid the biggest etiquette mistakes when entering a ger. We had no idea of such rules exist when we visited gers first time! God knows how many paper trash we burnt in the stove before we heard the stories of fire gods. Who knows, maybe the horse accidents were the doings of pissed off fire gods getting back on us..

-Titta & Thomas

16


IKILOMALLA MATKABLOGI | TRAVEL BLOG

Ikilomalla on seikkailijapariskunnan matkablogi. Hyppäsimme pois rottarallista syksyllä 2015 ja lähdimme elämämme suurimmalle matkalle, ikilomalle.

Seuraa reissuamme FacebookissaInstagramissa, Periscopessa Twitterissä ja Youtubessa. Tervetuloa mukaan ikilomalle! 

Ikilomalla is a Finnish travel blog hosted by a Finnish couple. We quit our rat race on autumn 2015 and left on the biggest adventure of our lives, IKILOMALLA (“Forever vacation”).

Follow our journey on FacebookInstagramTwitter, Periscope and YouTube. Welcome aboard!

5 TYKKÄÄ TÄSTÄ | LIKE THIS
4 kulttuurishokkia Mongoliassa, 4 culture shocks in Mongolia
Matkavideo Mongolia: Mitä tehdä Mongoliassa? Travel video Mongolia: What to do in Mongolia?
Jaa kavereillesi / Share with friends:
50 Comments
 1. Mongolia on kyllä mahtava! Olimme siellä vuonna 2008 ja olis kyllä hauska mennä joskus uudestaankin. Sanoit, että monilla oli jurtissa autonakkuviritelmiä valoja varten. Itse näimme useilla jurtissa jopa lautasantennit ja televisiot, joten heillä oli sähköt käytössä.(tosin nämä jurtat “kaupunkien” lähettyvillä) UB:n ulkopuolellakin on hostelleja, esim Tsetserlegissä, mutta jurtta majoitus on kyllä aina kodikkaampi, varsinkin aidossa paikallisten jurtassa. Aivan ihana se kaminan pehmeä puulämpö, en ole missään nukkunut paremmin! 🙂
  (kulkuritarinat.net)

  Reply
  1
  • Kiitos Anna-Kaisa kommentista! Mekin näimme parissa paikassa television (pääasiassa sen jurtan sisällä, jossa perheen pää asui). Uskon, että jurttien varustelu riippuu pitkälti perheen vauraudesta ja siitä liikkuvatko he useasti eri paikkoihin vuoden aikana vai eivät. Meidän kaminan lämpö oli kyllä hyvin nopeasti ohimenevää, kun kukaan ei pitkin yötä herännyt lisäämään puita. Useimmiten aluksi vedimme lämmöt täysille ja hikoilimme, ja parin tunnin päästä heräsimme jäisinä ja puimme kaikki lämpövaatteet päälle :D-Titta

   Reply
   1
 2. Mongoliassa haluan päästä vielä ehdottomasti käymän ja jurtassa pitäisi tuolloin päästä vierailemaan! Yllättävän nopeasti nuo saa koottua ja purettua, vaikka näyttävät vaativan vähän enemmän aikaa. Toisaalta kai se riippuu siitäkin, minkä verran noita huonekaluja on.

  Mielenkiintoisia faktoja ja ihania kuvia! 🙂

  Reply
  2
  • Lotta, Kiitos kommentistasi! Itsellä saattaisi mennä jokunen tovi pidempään telttaa kasatessa.. 😀 Paikallisilla homma oli kuitenkin hienosti hallussa!
   -Thomas

   Reply
   2
 3. Todella mielenkiintoinen postaus, oli kiva lukea 🙂 Jos joskus Mongoliaan päädyn niin nyt on jurtta-etiketti hallussa!

  Reply
  3
 4. “Jos aiot matkustaa Mongoliaan ja jos suunnittelet vierailevasi tai yöpyväsi jurtassa, lue nämä ohjeet huolellisesti.”

  Hieman vierastan tällaista kirjoitustapaa. Vinkit ovat ihan mukava asia, mutta tässä tulee tunne, että karttakepillä lyödään päähän oppia.

  Mukavia kuvia.

  Reply
  4
  • Kiitos kritiikistä Anna. Arvostamme juuri tällaista palautetta, koska haluamme kehittyä kirjoittajina ja tarinankertojina. Ensi kerralla heilutellaan karttakeppiä vähän vähemmän 😉
   -Titta

   Reply
   4
 5. Vautsi! Olipas mielenkiintoista ja on varmasti muutenkin hienoa päästä kokemaan jotain noin erilaista. Toivottavasti joskus rohkaistuisin myös tällaisille erilaisille reissulle, kuulostaa niin hienolta 🙂

  Reply
  5
  • Kiitos Monna!
   Jos kaksi viikkoa tuntuu liian pitkältä ajalta jurttaseikkailulle, Mongoliassa pystyy tekemään myös 1-2 yön seikkailuja lähemmissä Ulan Batorin kansallispuistoissa.
   -Titta

   Reply
   5
 6. Tässä oli paljon hyviä vinkkejä! Mongolian reissu on ollut haaveissa jo pari vuotta (tai TransMongolia). Ruoka taitaa olla aika lihapitoista?

  Reply
  6
  • Kiitos Tiia! 🙂 Kun lähdet Trans Mongoliaa tekemään, kannattaa varata Mongoliassa oleskeluun min. 1 viikko jotta ehtii lähteä maaseutua katsomaan. Välimatakat ovat nimittäin superpitkiä! Ruoka on pääaasiassa liha- ja maitopainotteista. Erällä syötiin myös paljon nuudelia, perunaa ja pastaa. Tässä ruokapostaus erikoisuuksista: https://ikilomalla.fi/7-most-strange-meals-in-mongolia/
   -Titta

   Reply
   6
 7. Aika kotoisan näköistä jurtassa, kun tavarat paikoillaan. Millä tavoin pääsitte yöpymään näissä? Kuka oli matkanjärjestäjä? Vai oliko omatoimimatka? Ihanaa taikauskoa, kiva juttu!

  Reply
  7
  • Moi Salaine 🙂 Me teimme kahden viikon matkan Camel Track Guesthouse & Tourin (https://www.facebook.com/Camel-Track-610234022443810/?fref=ts) kautta. Mukana oli meidän lisäksi ranskalainen pariskunta, taiwanilainen tyttö, opas ja autokuski. Eli hyvin pienellä porukalla liikuttiin, mikä teki koko kokemuksesta entiskäkin paremman! Omatoimimatkoja erälle ei ole helppoa järjestää, koska välimatkat ovat älyttömän pitkät, eikä siellä ole kunnon teitä. Välillä ajettiin pitkin aavikkoa tai aroa ja itse ei oltaisi pysytty kyllä kartalla omin voimin. Camel Trackia voimme suositella!

   -Titta & Thomas

   Reply
   7
 8. Erittäin mielenkiintoista! Olette päässeet todella lähelle paikallista elämänmenoa. Olin sanoa, että parin yön jälkeen ehkä jo kapaisin nukkumista ilman pipoa, mutta ehkä en olisi niin sissi, että haluaisin kokea ensimmäistäkään yötä. Mutta todella ymmärrän kaiken tällaisen viehätyksen.

  Reply
  8
  • Kiitos Annika! Jokainen yö oli hyvin erilainen ja oma kokemuksensa. Välillä oli sängyt,välillä patja lattialla. Välillä lämmitettiin kamiinaa puilla,välillä hevosen lannalla ja välillä kamiina puuttui kokonaan. Välillä oli valot, välillä ei. Kyllä maistui kahden viikon jälkeen majatalossa sisällä nukkuminen AAIIIIIKA hyvälle 😉

   Reply
   8
 9. Tosi kauniita kuvia. Näyttää kiehtovalta. Ja huvittava tuo kompasteluohje :).

  Reply
  9
 10. Erän tarkoitus osaltaan on se, että oma sänky ja oma koti, jossa on huoneenlämpö, tuntuvat ylellisyydeltä.

  Reply
  10
  • Tuo on NIIIIN totta!! Saapuessamme takaisin UB:n pääkaupunkiin ja majataloomme, tuntui kuin olisimme päässeet viiden tähden hotelliin. 😉 -T&T

   Reply
   10
 11. Mongolia on vielä kokematta, mutta suunnitelmissa ja olen tosiaan ymmärtänyt, että Ulan Batorin lisäksi olisi fiksua lähteä maaseudulle ja silloin päätyy jurttamajoitukseen. Jotenkin ajatus on ollut hiukan luontaantyöntävä, kun yleensä asumme 2 hengen huoneessa 4 tähden hotellissa, mutta ehkä sitä muutaman yön selviäisi tuollakin. Sivistyneessä versiossa beduiinileiriäkin Jordanian Wadi Rumissa oli sentään tavallinen vessa!

  Reply
  11
  • Kyllä vain, UB:n puolella maaseudulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jurttamajoitus. 😀 Hyvään hotelliin verrattuna jurttamajoitus on kyllä hyvinkin askeettista 😀 Olemme kuulleet, että jossakin on myös “luksusjurttia” tarjolla. Ehkä voisitte kokeilla niitä jos Mongoliaan päädytte? 🙂 Beduiinileiri kuulostaa jännittävältä!! 😀 -T&T

   Reply
   11
 12. Hieno postaus, kiitos! Melko eksoottinen majoitusmuoto 🙂

  Reply
  12
 13. Upeita kuvia ja varmasti yöpyminen jurtassa on ollut mieleenpainuva kokemus. Matka Mongoliaan on minulla bucket listalla, toivon mukaan pääsen siellä käymään joskus 🙂

  Reply
  13
  • Kiitos Tanja!

   Todellakin suosittelemme Mongoliaa matkakohteena! Kannattaa matkustaa loppukesästä tai alkusyksystä, niin ei ole muita turisteja ja ilmatkin ovat pitkälti vielä kohdillaan! 🙂

   -Titta ja Thomas

   Reply
   13
 14. Upeita kuvia! Näyttää todella kodikkaalta – mutta kylmältä! Hyvät ohjeet, varmasti tarpeen sellaiselle joka joskus pääsee jurtassa yöpymään 🙂

  Reply
  14
  • Kiitos Terhi! 🙂 Kylmä kyllä olikin! Etenkin öinä jolloin lämpötila laski lähelle nollaa.. HRRRRR 😀

   Reply
   14
 15. Olen kerran käynyt jurtassa talvisessa Korkeasaaressa (!) muistaakseni vuonna 2012 ja tuolloin siellä olleesta näyttelystä sai perustietoa jurtassa asumisesta.
  Oli todella kiva lukea nyt myös tavoista ja etiketistä sekä nähdä kuvia aidosta elämästä. Todella mielenkiintoinen kirjoitus!

  Reply
  15
  • Kiitos Mia, kiva että tykkäsit! 🙂 En tienytkään, että Suomessa on esitelty Mongolialaista jurttaelämää. -Titta

   Reply
   15
 16. Olipas mukavan elämänmakuisia kuvia, melkein pääsi reissuun mukaan! Ja hyvä listaus käytösohjeista, niistä on aina hyvä tietää. Vaikka turistit usein pääsevätkin helpommalla, niin on se silti mukavampi olla tekemättä mitään suurempia käytösvirheitä 🙂

  Reply
  16
  • Kiitos Mirje! Parempi ainakin yrittää käyttäytyä etiketin mukaan, jotta selviää suuremmilta mokilta 😉 -Titta & Thomas

   Reply
   16
 17. Ihania muistoja herättivät nämä kuvat ja jutut! Itsekin pääsin yöpymään muutamia öitä jurtassa vuonna 2008 junamatkalla Hongkongista Helsinkiin. Olisipa minullakin ollut enemmän aikaa viettää Mongoliassa, se on aivan uskomattoman upea maa! Joskus vielä palaan takaisin!

  Ihan mahtipostaus jurttaetiketteineen, lisää tällaisia! 🙂

  Reply
  17
  • Kiitos Henna!

   Meille Mongolia pompahti kyllä TOP3 matkakohteisiin! Samaa mieltä – upea maa! Kaunis luonto ja jännittävä kulttuuri viehättävät matkailijaa. Haluamme myös vielä palata takaisin. Mongoliassa on niin paljon nähtävää (ja välimatkat ovat niin pitkiä), että yksi kuukausi ei riitä ollenkaan!

   -Titta & Thomas

   Reply
   17
 18. Fantastic information Tom and Titta,
  I must say Tom I had a little laugh seeing you freezing in the corner of the Ger, being Finnish I know you understand cold weather but that look on your face told me this place is bloody Cold lol.
  We love you both and hopefully you will both warm up soon in the Tropics of the Southern Hemisphere.

  Reply
  18
  • Thanks Peter & Rosa! Glad you liked it!

   It had been very hot right before we left on the 2 week adventure so we packed only what we needed to survive. I had packed some extra warmer clothes just in case and luckily Zaya from Camel Track told us “Your gonna need warm sleeping bags, here take these” otherwise we would have slept in just silk pouches that you can fold into your pockets. Even us Finns would have frozen! At some nights I filled a 1,5 liter water bottle with boiling water as a radiator into our sleeping bag. Winter definitely caught the Finns off guard, once again and we sure had a great laugh every time we felt cold 🙂
   -Thomas

   Reply
   18
 19. Mieleenpainuva kokemus taatusti, ja kuten on jo todettukin niin aivan upeita kuvia 🙂 Onko kaikki jurtat enempi tai vähempi kiertolaiselämää viettävien paimenten asumuksia, vai onko tuolla myös kiinteämpiä jurttia joita ei juuri liikutella?

  Reply
  19
  • Kiitos Miika & Gia! 🙂

   Osa jurtista on ns. kiinteitä jurttia, joita ei liikutella vuodenaikojen mukaan. Kiertolaiselämä riippuu pitkälti asuinalueesta ja eläinlauman koosta. Jos ruohot on syöty lähialueilta, pitää siirtyä seuraavaan paikkaan. Ja talvella pitää siirtyä vuorten ympäröimälle alueelle, jotta tuulensuojassa tarkenee paremmin pakkasilla.

   Mongoliassa on myös “turistijurtta-alueita” eli kiinteitä jurttamajoitusalueita, jotka ovat vain turistien käytössä. Vähän niin kuin leirintäalueet Euroopassa. Niitä kannattaa välttää, sillä niissä ei pääse kokemaan sitä oikeaa jurttakulttuuria.

   -Titta & Thomas

   Reply
   19
 20. Olipahan taatusti erilainen postaus, mitä yleensä matkablogeissa vastaan tulee! Oli todella mielenkiintoista luettavaa, jo tämän perusteella voisin lähteä Mongoliaan, kun osaan Jurtta-etiketin teidän ansiosta 😉 Todella eläväisiä kuvia, kiva kun joutuu kuvaan pakostakin läheltä, niin kuvat heti parempia 🙂

  Reply
  20
  • Kiitos Rami! Haluttiin napata kaikki pienimmätkin yksityiskohdat jurttaelämästä talteen! Välillä kyllä joutui puntaroimaan missä tilanteissa sopii kuvata ja missä ei, sekä kysyttiin tietysti lupia kuvaamiseen hevosmiehen vaimolta. 🙂 Mongoliaan kannattaa ehdottomasti mennä tutustumaan – etenkin nyt lähivuosina kun siellä ei vielä ole lähes ollenkaan turisteja! -Titta & Thomas

   Reply
   20
 21. Olipas mielenkiintosta ja hauska tapa yöpyä! Ihan huikeeta, että tällasia yöpymismahdollisuuksia on tarjolla. En kyllä varmaan muistais ja hoksais kaikkia noita ohjeita ja nolaisin itteni jotenkin. No, ehkä turisteille annetaan helpommin anteeksi..

  Reply
  21
  • Moi Venla! Meilläkin oli iso muistaminen kaikkien sääntöjen kanssa, emmekä tosiaan olleet kuulleet näistä mitään etukäteen. Vähän väliin muistuttelimme toinen toisiamme: “Muista ojentaa oikealla kädellä,muista poistua tältä puolelta ulos, älä astu kynnyksen päälle, varo päätäsi..” 😀 Turistina saa anteeksi helpommin ja kaikki perheet eivät ole yhtä tarkkoja kuin toiset. Näistä on kuitenkin hyvä olla tietoinen! -Titta & Thomas

   Reply
   21
 22. Vaikuttavia tarinoita ja kuvia, mutta luen ja katselen niitä kyllä mieluummin ruudulta kuin lähden koluamaan Mongoliaan. – Olette hengissä, matkanne siis jatkuu…

  Reply
  22
  • Moi Marja! Hengissä ollaan ja reissusta nautittutäysin siemauksin! Mongolia oli upea kokemus – katsoo sen sitten ruudulta tai livenä! Julkaisemme pian matkavideoita Mongoliasta, niitä katselemalla pääsee vielä paljon lähemmäs sitä todellisuutta jossa matkustimme. – Titta & Thomas

   Reply
   22
 23. Mielenkiintoista. Itse olen tutustunut jurttaan vain Krisulassa ja siellä jouduin kuuntelemaan tötsyttelevää hollantilaista. Tötsyissä kerrotut tarinat ovat ihan yhtä puuduttavaa möykkää kuin kännistenkin jutut. Mutta siis sinällään tykkäsin jurtasta kyllä ja Mongolia on maanakin vähän mielenkiintoisempi kuin ikuinen Thaimaa tai Turkki.

  Reply
  23
  • Me tykkäsimme myös jurtissa nukkumisesta hyvin paljon! Se on hyvin askeettista! Kaksi viikkoa yhteen menoon oli tosin melko pitkä aika.. Kun päästiin erältä pois, pehmeä sänky ja kuuma suihku maistuivat mielettömän makealle! 🙂 -Titta & Thomas

   Reply
   23
 24. Loistava teksti! Mongolia ei ole koskaan ollut itselleni mikään toivekohde, sillä en ole ikinä tutustunut siihen sen paremmin. Näiden kirjoitusten ansiosta paikka alkaa todellakin tuntua erittäin mielenkiintoiselta. 🙂 Kiinnostava kulttuuri ja kauniit maisemat!

  Reply
  24
  • Kiitos kommentista Teu! Meilläkään ei ollut mitään käryä Mongoliasta ennen kuin sinne saavuimme. Mongolia sattui olemaan unelmajunamatkamme (Trans Mongolian) varrella, joten pysähdys Mongoliassa tuntui luontevalta reittimme varrella. Tarkoituksenamme oli viipyä vain neljä päivää, mutta päädyimme perumaan jo ostetut junaliput ja jäämään maahan miltei kuukaudeksi. Tykkäsimme TODELLA paljon ja voimme ehdottomasti suositella Mongoliaa luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneille. -Thomas & Titta

   Reply
   24
 25. Super ihania kuvia ja mielenkiintoisia tarinoita. Mongolia on ollut AINA unelmani, –siis matkakohteena, nyt ainakin saan nauttia teidän kertomuksistanne ja upeista kuvista..
  Oletteko päässeet kokoamaan tai purkamaan jurttaa??

  Reply
  25
  • Kiitos! 🙂 Mongolia kohosi yhdeksi meidän lempparimaaksi! Niin kaunista ja koskematonta luontoa näkee harvoin missään! Olisimme päässeet purkamaan jurttaa, mutta paikalliset hevosmiehet olivat niin nopeita, että emme ehtineet muuta kuin ihmettelemään jurtan purkamista. 😀 -Titta ja Thomas

   Reply
   25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *