h61

Hevosvaellukselle Mongoliassa, Horse trekking in Mongolia (1/2)

Neljän päivän hevosvaellus Mongoliassa

Halusimme päästä Mongolian aroille ratsastamaan hevosilla. Emme halunneet ratsastaa turistirysän keskellä emmekä läheisessä kansallispuistossa, joten päädyimme suunnittelemaan neljän päivän hevosvaelluksen Mongolian upeissa järvimaisemissa. Reittimme kulkisi läpi vuoriston kohti kahdeksaa järveä ja jokaisena yönä nukkuisimme paikallisessa jurtassa. Kuulostaa seikkailulta, eikö vain!

Paikallinen sananlasku kuuluu:

”Mongolialainen ilman hevosta, on kuin lintu ilman siipiä.”

Hevonen on Mongolian kansalliseläin, jota kunnioitetaan ja arvostetaan suuresti. Mongoliassa on yli 3 miljoonaa hevosta ja hevoset ovat aina olleet suuressa roolissa paikallisten jokapäiväisessä elämässä. Hevosia käytetään paikasta toiseen liikkumiseen ja tavaroiden kuljettamiseen. Jurtat sijaitsevat joskus niin vaikeakulkuisessa maastossa, että hevosella ratsastaminen on ainoa mahdollinen tapa liikkua.


4 day horse trek in Mongolia

We wanted ride horses in the Mongolian steppes. We didn’t want to ride in the middle of a touristy national park, so we decided to plan a 4 day horse trek into Mongolia’s beautiful lake landscapes.

Our route would pass mountain routes to the 8 lakes and each night we would sleep in a nomadic family ger. Sounds like an adventure, doesn’t it!

A local proverb is said:

 “A Mongolian without a horse, is like a bird without wings.”

The horse is Mongolia’s national animal, which is respected and valued greatly. There are over 3 million horses in Mongolia and the horse has always had a big role in everyday nomadic way of life. Horses are used to carry goods and to travel from one point to another. Gers are sometimes situated in very difficult terrain so the horse is the only way for moving around.

h1 h2h34 h7 h11 h25 h26

Valmistautuminen ja ratsastusohjeet

Jäätävän kylmä tuuli puhalsi suoraan luihin ja ytimiin, kun hevosvaelluksemme alkoi Orkhonin vesiputoukselta aamupalan jälkeen. Onneksi saimme yllemme perinteiset Mongolialaiset ratsastuskaavut. Kaavut näyttivät päällämme huvittavilta, mutta ilman niitä olisimme varmaankin jäätyneet jo ensimmäisen tunnin aikana.

Pakkasimme neljän päivän vaellukselle mukaan ainoastaan vaihtovaihteet ja villasukat nukkumista varten sekä kameran, muistivihon ja suomalaisia karkkeja. Ikinä ennen emme olleet matkustaneet neljää päivää yhtä pienellä varustuksella. Ruoat ja juomat pakattiin erilisiin laukkuihin ja yksi hevonen valjastettiin kantamaan eväitämme.

Meillä ei ollut kokemusta ratsastamisesta juuri nimeksikään. Saimme lyhyet ohjeet: ”Lähestykää hevosta aina vasemmalta puolelta, älkää laukatko liian kovaa, ratsu pysähtyy valjaista vetämällä, hevosen selässä istuessa ei saa kantaa roikkuvia esineitä, kaivella reppua, eikä ottaa valokuvia. Kannattaa varoa koiria, autoja, yllättäviä ihmisiä ja muita eläimiä, sillä hevoset voivat pelästyä.” Kuulostaa yksinkertaiselta!


Preparations and riding instructions

An ice cold breeze of wind would blow straight into the core of your bones, when we embarked on our horse trek at Orkhon waterfalls right after breakfast. Luckily we got to wear some traditional Mongolian horse riding cloaks. The cloaks looked hilarious on us, but without them we probably would have frozen within the first hour.

For a 4 day trek we only packed with us some change of clothes, wool socks for sleeping, our camera, notebook and Finnish candies. Never before have we managed to travel 4 days with such light equipment. Food and drinks were packed in separate bags and one horse was harnessed to bear them all.

We had no previous experience of any horseback riding. We received short instructions: “approach the horse always from the left side, do not gallop too fast, the horse will stop by pulling the harness, do not carry any loose objects while seated on the horse, no digging through your backpack and no taking pictures on the horse. You should watch out for dogs, cars, suddenly appearing people and other animals because the horses might get frighten.” Sounds simple, right!

h15 h10 h12h32h21

Ratsaille mars!

Hevosoppaamme satuloi hevoset meille valmiiksi ja valitsi kullekin meistä sopivan hevosen. Thomas sai kunnon ”villihevosen” Perron, joka oli joukon nuorin ja energisin. Jännitys kasvoi entisestään, kun satulaan kiipeäminen tuli ajankohtaiseksi. Minun hevoseni Lazy-Luigi osoittautui onneksi hyvin rauhalliseksi keski-ikäiseksi kaakiksi. Muiden mukaan lähtevien hevosten nimet olivat Mexikhaan, Pecorino, Ernesto, Kimi, Titan ja Brown.

Meillä ei käynyt mielessäkään, että neljän päivän hevosratsastus voisi olla vaikeaa tai jopa vaarallista… Etenkin kun ratsastusmaasto oli haastava, eikä meillä ollut edes kypäriä päässä.

”CHUU! CHUUUU!”

Huusimme määrätietoisesti lähtökäskyn ja hevosemme lähtivät peräkanaa liikkeelle. Hevosseikkailumme oli alkanut!


Saddle up!

Our horse guide saddled our horses ready for us and chose a suitable horse for each of us. Thomas got a bonafide “wild horse” which he called Perro and was the youngest  and most energetic of the group. The tension grew even more when we had to start climbing our saddles.

My horse Lazy-Luigi proved to be quite calm for a middle-aged steed. Names of the other horses that left along were Mexikhaan, Pecorino, Ernesto, Kimi, Titan and Brown.

The thought never crossed our minds that a 4day horse trek could be difficult or even dangerous… Especially when the terrain was so challenging and we didn’t even have helmets.

”CHUU! CHUUUU!”

We shouted with fierce determination to get our horses moving in a row one by one. Our horse adventure has now begun!

h17h20 h19h18 h62h61

2 TYKKÄÄ TÄSTÄ | LIKE THIS
Dinosauruksia metsästämässä, Dinosaur hunting!
Onnettomuuksia hevosen selässä, Hazardous horse situations in Mongolia (2/2)
Jaa kavereillesi / Share with friends:
No Comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *